О Фондацији О Црниловићу Галерија Такмичења Радови Тестови Линкови

 

КОНТАКТ

Председник ФДВ Х. Црниловић-Кица

                   Стојан Ковачевић, контакт телефон: 060-1555887

 

      

        Запошљени при фондацији: 

        

          Самостални стручни сарадник при ФДВ Х. Црниловић Кица

                    Новица Стојилковић,  контакт телефон: 063/8711229, 064/3381975

                                                Е-mail: nokemen@nokesoft.com

                                                Web sajt: www.nokesoft.com

                                                                 www.nokesoft.net          

  

          Самостални стручни сарадник при ФДВ Х. Црниловић Кица

                   Драган Миљковић, контакт телефон: 063/8680294

                                                E-mail: mdragon64@gmail.com

  

          Административни радник при ФДВ Х. Црниловић Кица

                   Владимир Здравковић, контакт телефон 065/8710800

                                                E-mail: vparca@gmail.com